منابع ارشد عمران,ارشدمعماری,دکتری1391

جزوات پارسه,بسته آموزشی پارسه,فروش جزوات ارشد پارسه,ارشد ماهان,جزوات دکتری 91

منابع آزمون دکترای کشاورزی، عمران، معماری، برق کنکور 1391

قابل توجه بازدیدکنندگان محترم :وبلاگ alinoshin.blogfa.com از سال ۱۳۸۵ به آقای  بهنام راد واگذار شد.

جزوات و منابع تهیه شده توسط گروه مهندسین آزمون برتر بهترین جزواتی است که از دانشگاههای مادر و مرتبط با رشته شما گرد اوری شده است.شامل:جزوات تایپی و دستنویس اساتید طراح سوال و مهم میباشند.گاها جزوات دستنویس توسط گروه ویرایش شده و بصورت تایپی ارائه میگردد. و هرماه جزوات بروز میشود.

جزوات و منابع درخواستی خود را با ذکر نام رشته،نام استاد،دانشگاه اعلام نموده و جزوه درخواستی خود را در اسرع وقت دریافت نمایید.

۱-منابع آزمون دکترای محیط زیست(محیط زیست-آلودگی‌های محیط زیست)
http://marjae.com/post-11.aspx
http://marjae.com/post-11.aspx
موادامتحانی کنکور۹۰:زبان انگلیسی،استعداد تحصیلی،آلودگی‌های محیط زیست،بوم‌شناسی مهره‌داران،ارزیابی محیط زیست


۲-منابع آزمون دکترای علوم باغبانی و فضای سبز(سبزی‌كاری،میوه‌كاری،فیزیولوژی و اصلاح میوه،فیزیولوژی و اصلاح سبزی، گیاهان صنعتی، گیاهان زینتی،گیاهان دارویی،ادویه‌ای و نوشابه‌ای)
http://marjae.com/post-8.aspx
http://marjae.com/post-8.aspx
موادامتحانی کنکور۹۰:زبان انگلیسی،استعداد تحصیلی،فیزیولوژی گیاهی و فیزیولوژی پس از برداشت،اصول تولید گیاهان باغبانی،اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی
 
 
۳-منابع آزمون دکترای علوم و صنایع غذایی(میكروبیولوژی مواد غذایی،بهداشت مواد غذایی،مهندسی صنایع غذایی،تكنولوژی مواد غذایی،شیمی مواد غذایی)
http://marjae.com/post-16.aspx
مواد امتحانی کنکور۹۰:زبان انگلیسی،استعداد تحصیلی،میکروبیولوژی غذایی،اصول مهندسی صنایع غذایی،تکنولوژی مواد غذایی
 
 
۴-منابع آزمون دکترای اقتصاد كشاورزی(اقتصاد كشاورزی-اقتصاد منابع طبیعی،اقتصاد كشاورزی-سیاست و توسعه كشاورزی)
http://marjae.com/post-15.aspx
مواد امتحانی کنکور۹۰:زبان انگلیسی،استعداد تحصیلی،اقتصاد خرد،اقتصاد سنجی،اقتصاد توسعه کشاورزی 
 
۵-منابع آزمون دکترای علوم و صنایع چوب و كاغذ،فرآورده‌های چند سازه چوب،صنایع خمیر و كاغذ
http://marjae.com/post-17.aspx
مواد امتحانی کنکور۹۰:زبان انگلیسی،استعداد تحصیلی،چوب‌شناسی(ماکروسکپی و میکروسکپی)،فیزیک و مکانیک چوب،شیمی چوب

 
۶-منابع آزمون دکترای علوم خاك(خاك‌شناسی)،بیولوژی خاك،شیمی و حاصلخیزی خاك،فیزیك و حفاظت خاك،پیدایش و رده‌بندی و ارزیابی خاك،بیولوژی وبیوتكنولوژی خاك
http://marjae.com/post-14.aspx
مواد امتحانی کنکور۹۰:زبان انگلیسی،استعداد تحصیلی،شیمی و حاصلخیزی خاک،فیزیک و حفاظت خاک،رده‌بندی و ارزیابی خاک

 
۷-منابع آزمون دکترای شناسایی و مبازره با علف‌های هرز،مهندسی تولیدات گیاهی،علوم و تكنولوژی بذر،زراعت(اكولوژی گیاهان زراعی،فیزیولوژی گیاهان زراعی،علف‌های هرز)،اصلاح نباتات،اصلاح نباتات(ژنتیك بیومتری)،اصلاح نباتات(ژنتیك مولكولی و مهندسی ژنتیك)،كشاورزی اكولوژیك،بیوتكنولوژی
كشاورزی،بیوتكنولوژی كشاورزی-گیاهی،بوم‌شناسی زراعی
http://marjae.com/post-13.aspx
مواد امتحانی کنکور۹۰:زبان انگلیسی،استعداد تحصیلی،آمار و طرح آزمایش‌ها،ژنتیک و اصلاح نباتات،زراعت و فیزیولوژی گیاهان زراعی
 
 
۸-منابع آزمون دکتری حشره‌شناسی كشاورزی(كنه‌شناسی و سیستماتیك حشرات، نماتدهای انگل حشرات،سم‌شناسی و فیزیولوژی حشرات)،بیماری‌شناسی گیاهی، بیماری‌شناسی گیاهی(قارچ‌شناسی)،بیماری‌شناسی گیاهی(نماتولوژی)،بیماری‌شناسی گیاهی(ویروس‌شناسی و بیماری‌های ویروسی و گیاهی)
http://marjae.com/post-7.aspx
مواد امتحانی کنکور۹۰:زبان انگلیسی،استعداد تحصیلی،بیماری‌شناسی گیاهی،حشره‌شناسی کشاورزی،بیولوژی عمومی

 
۹-منابع آزمون دکتری جنگل‌داری و اقتصاد جنگل،علوم جنگل-جنگلداری،علوم جنگل-جنگل‌شناسی و اكولوژی جنگل
http://marjae.com/post-21.aspx
مواد امتحانی کنکور۹۰:زبان انگلیسی،استعداد تحصیلی،اقتصاد منابع طبیعی،بوم‌شناسی عمومی،آمار و ریاضیات


۱۰-منابع آزمون دکترای علوم مرتع،مرتع‌داری،آبخیزداری(علوم و مهندسی آبخیزداری)،بیابان‌زدایی،مدیریت مناطق بیابانی
http://marjae.com/post-12.aspx
مواد امتحانی کنکور۹۰:زبان انگلیسی،استعداد تحصیلی،مرتع‌داری و اصلاح مراتع،حفاظت خاک و آبخیزداری،ژئومورفولوژی۱و۲
 
۱۱-منابع آزمون دکترای مجموعه شیلات(تكثیرو پرورش-شیلات-فرآوری محصولات شیلاتی-تولید و بهره‌برداری)
http://marjae.com/post-22.aspx
مواد امتحانی کنکور۹۰:زبان انگلیسی،استعداد تحصیلی،بوم‌شناسی عمومی،آمار،شناخت آبزیان


۱۲-منابع آزمون دکترای مکانیک ماشین‌های کشاورزی
http://marjae.com/post-7.aspx
مواد امتحانی کنکور۹۰:زبان انگلیسی،استعداد تحصیلی،ریاضیات (1و2و3)،مقاومت مصالح،ماشین‌های کشاورزی و تراکتور


۱۳-منابع آزمون دکترای مکانیزاسیون کشاورزی(مهندسی پس از برداشت،کشاورزی دقیق،انرژی در کشاورزی،برداشت محصولات کشاورزی)
http://marjae.com/post-7.aspx
مواد امتحانی کنکور۹۰:زبان انگلیسی،استعداد تحصیلی،ریاضیات عمومی،آمار و طرح آزمایش‌های کشاورزی،ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون


۱۴-منابع آزمون دکترای علوم دامی(فیزیولوژی دام، تغذیه دام، اصلاح نژاد دام، تغذیه دام(دام و طیور)،تغذیه نشخوارکنندگان،تغذیه طیور،ژنتیک و اصلاح دام کمّی،ژنتیک واصلاح دام کیفی)
http://marjae.com/post-7.aspx
مواد امتحانی کنکور۹۰:زبان انگلیسی،استعداد تحصیلی،مبانی تغذیه،مبانی ژنتیک و اصلاح نژاد،مبانی تشریح و فیزیولوژی


۱۵-منابع آزمون دکترای  آبیاری(آبیاری و زهکشی،علوم و مهندسی آبیاری،سازه‌های آبی،منابع آب)
http://marjae.com/post-7.aspx
مواد امتحانی کنکور۹۰:زبان انگلیسی،استعداد تحصیلی،ریاضیات،هیدرولیک،اصول آبیاری


۱۶-منابع آزمون دکترای هواشناسی کشاورزی
http://marjae.com/post-7.aspx
مواد امتحانی کنکور۹۰:زبان انگلیسی،استعداد تحصیلی،ریاضیات،آمار،هوا و اقلیم‌شناسی


۱۷-منابع آزمون دکترای ترویج و آموزش کشاورزی(ترویج کشاورزی،آموزش کشاورزی)،توسعه روستایی،توسعه روستایی(توسعه کشاورزی)
http://marjae.com/post-7.aspx
مواد امتحانی کنکور۹۰:


۱۸-منابع آزمون دکترای  کشاورزی هسته‌ای
http://marjae.com/post-7.aspx
۱۹ـمنابع آزمون دکتری عمران(ریاضی،فیزیک،تحلیل،فولاد،بتن،استعدادتحصیلی)

مواد امتحانی کنکور۹۰:زبان انگلیسی،استعداد تحصیلی،آمار و طرح آزمایش‌ها،ژنتیک و اصلاح نباتات،کاربرد روش‌های هسته‌ای،مولکولی و کلاسیک در اصلاح نباتات

تماس با واحد فروش جزوات و منابع پارسه و جزوات اساتید مهم و تاثیر گذاردر کنکور: 
۰۹۳۵۱۶۰۴۹۰۸ 
 بهنام راد تماس و پیامک تقاضا   ۲۴ساعته

مرکز سنجش و آمار جزوات دانشگاهی کشور
مرجع دات کام را بخاطر بسپارید

"کتب دست دوم موسسات"جزوات برتر ارشد و دکتری"

فروشگاه جزوات و منابع پارسه، جزوات اساتید مهم و تاثیر گذاردر کنکور: 
۰۹۳۵۱۶۰۴۹۰۸
  بهنام راد تماس و پیامک تقاضا   ۲۴ساعته

-راهنمای خرید از سایت(نحوه خرید جزوات+شماره حسابها)
-مواد امتحانی اولین آزمون سراسری دکتری در گروه کشاورزی و منابع طبیعی،دکتری 1390
-جدول زمانبندي آزمون نيمه متمركز دكتري سال 1390 بصورت آزمون كتبي و پاسخ کوتاه
ـزمان ثبت نام آزمون نيمه متمركز دكتراي تخصصي(Ph.D)سال90
ـتاريخ برگزاري آزمون آزمون نيمه متمركز دكتراي تخصصي(Ph.D)سال1390
ـاعلام نتايج چند برابر ظرفيت آزمون نيمه متمركز دكتراي(Ph.D)سال1390

جزوات برتر باغباني در دانشگاههای کشور
جزوات برتر زراعت در دانشگاههای کشور
جزوات برتر بيوتكنولو‍‍‍ژي در دانشگاههای کشور
جزوات برتر ژنتيك در دانشگاههای کشور
مرجع جزوات دانشگاههای کشور
مرکز سنجش و آمار جزوات دانشگاهی کشور،مرجع جزوات دانشگاه آزاد و سراسري
آزمون دکترای شیلات
بانك جزوات دانشگاهي و كنكوري
ايران جزوه
ايران جزوه،مركز جزوات ارشد و دكتري
جزوه-مرجع جزوات دانشگاهی.مرجع دانلود جزوات دانشگاهی رشته های مختلف
جزوه سرا
مرجع جزوه تست رایگان
مرجع کامل جزوه های دروس دانشگاهی
مرجع تخصصي جزوه هاي كارداني،كارشناسي،كارشناسي ارشد،دكتري
مرجع کتاب های الکترونیکی

جزوات ارشد,د كتري مديريت آموزشي ,منابع آزمون ارشد, مرجع جزوات دانشگاهي ,سوالات آزمون دكتري ,منابع آزمون دكتراي90 ,منابع آزمون دکترای کشاورزی و منابع طبیعی کنکور 1390,مرجع جزوات دانشگاههای کشور ,منابع آزمون دكتري حسابداري ,منابع پيشنهادي دكتري باغباني ,منابع دكتري پيشنهادي فيزيولو‍‍ژي گياهان زراعي ,سوالهاي ارشد, پي اچ دي آزمون دات كام.


برچسب‌ها: منابع آزمون دکترای کشاورزی, عمران, معماری, برق کنکور 1391
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۹ساعت 16:21  توسط ۰۹۳۵۱۶۰۴۹۰۸ بهنام راد تماس و پیامک  | 

منابع ارشد پارسه کلیه رشته ها، منابع جزوه های ارشد اساتید طراح سوال و مهم کله رشته ها 1390:

جزوات و منابع تهیه شده توسط گروه مهندسین آزمون برتر بهترین جزواتی است که از دانشگاههای مادر و مرتبط با رشته شما گرد اوری شده است.شامل:جزوات تایپی و دستنویس اساتید طراح سوال و مهم میباشند.گاها جزوات دستنویس توسط گروه ویرایش شده و بصورت تایپی ارائه میگردد. و هرماه جزوات بروز میشود.

جزوات و منابع درخواستی خود را با ذکر نام رشته،نام استاد،دانشگاه اعلام نموده و جزوه درخواستی خود را در اسرع وقت دریافت نمایید.

فروش جزوات و منابع پارسه,جزوه های ارشد پارسه,کتابهای پارسه,فروش ارشد پارسه,خرید جزوات ارشد پارسه,جزوه تحلیل,جزوه مقاومت.
منابع ارشد پارسه مهندسي عمران
منابع ارشد پارسه کامپيوتر
منابع ارشد پارسه آمار
منابع ارشد پارسه مهندسي صنايع
منابع ارشد پارسه مکانيک
منابع ارشد پارسه علوم تربيتي 2
منابع ارشد پارسه برق کليه رشته ها
منابع ارشد پارسه رياضي
منابع ارشد پارسه شيمي
منابع ارشد پارسه مديريت اجرايي
منابع ارشد پارسه اقتصاد
منابع ارشد پارسه ژئوفيزيک
منابع ارشد پارسه حسابداري
منابع ارشد پارسه مديريت بازرگاني
منابع ارشد پارسه مديريت دولتي
کلاسهاي خصوصي کنکوري مهندسي عمران درس تحليل سازه ها۱و۲-مکانيک خاک اساتيد پارسه ساسان امير افشاري و دکتري تحملي
منايع ارشد کليه رشته ها جزوات+کتب+تست آزمونها+نکات ....


منابع آزمون کارشناسي ارشد زراعت،خرید جزوات ارشد زراعت                                       
2-منابع آزمون کارشناسي ارشد علوم و تکنولوژي بذر                
3-منابع آزمون کارشناسي ارشد علف هاي هرز          
4-منابع آزمون کارشناسي ارشد بيوتکنولوژي کشاورزي
5-منابع آزمون کارشناسي ارشد اصلاح نباتات  
6-منابع آزمون کارشناسي ارشد باغباني،فروش جزوات ارشد باغبانی،منابع ارشد باغبانی
7-منابع آزمون کارشناسي ارشد علوم دامي                   
8-منابع آزمون کارشناسي ارشد بيماري هاي گياهي                  
9-منابع آزمون کارشناسي ارشد حشره شناسي کشاورزي
10-منابع آزمون کارشناسي ارشد صنايع غذايي            
11-منابع آزمون کارشناسي ارشد آبياري-سازه هاي آبي    
12-منابع آزمون کارشناسي ارشد آبياري-منابع آب               
13-منابع آزمون کارشناسي ارشد آبياري-زهکشي        
15-منابع آزمون کارشناسي ارشد هواشناسي کشاورزي  
16-منابع کارشناسي ارشد مکانيک ماشين هاي کشاورزي 
17-منابع  ارشد مکانيزاسيون ماشين هاي کشاورزي       
18-منابع کارشناسي ارشد خاک شناسي                                 
19-منابع کارشناسي ارشد اگرو اکولوژي (کشاورزي اکولوژيک)                
20-منابع کارشناسي ارشد اقتصاد کشاورزي                     
21-منابع کارشناسي ارشد مديريت کشاورزي                     
22-منابع آزمون کارشناسي ارشد  منابع طبيعي-محيط زيست     
23-منابع آزمون کارشناسي ارشد شيلات                      
24-منابع آزمون کارشناسي ارشد بيابان زدايي                         
25-منابع ازمون کارشناسي ارشد مرتع داري،منابع ارشد مرتعداری،جزوات ارشد مرتعداری 
26-منابع آزمون کارشناسي ارشد ترويج و آموزش کشاورزي
27-منابع آزمون کارشناسي ارشد توسعه روستايي
28 -منابع آزمون کارشناسي ارشد آبخيز داري
29 -منابع آزمون کارشناسي ارشد مديريت مناطق بياباني   
30-منابع آزمون کارشناسي ارشدجنگلداري 
31-منابع آزمون کارشناسي ارشد توليدات گياهي-اصلاح گياهان
32-منابع آزمون کارشناسي ارشد توليدات گياهي-توليد محصولات باغي
33-منابع آزمون کارشناسي ارشد صنايع چوب و و فرآوري هاي چند سازه چوب
34-منابع آزمون کارشناسي ارشد حفاظت و اصلاح چوب،بيولوژي و حفاظت چوب
35- منابع آزمون کارشناسي ارشد صنايع خمير و کاغذ

فني مهندسي مهندسي انرژي
فني مهندسي مهندسي برق- الکترونيک
فني مهندسي مهندسي برق- قدرت
فني مهندسي مهندسي برق-کنترل وسيستم
فني مهندسي مهندسي برق-مخابرات
فني مهندسي مهندسي پزشکي-بيوالکتريک
فني مهندسي مهندسي پزشکي-بيو مکانيک
فني مهندسي مهندسي پزشکي-بيو مواد
فني مهندسي مهندسي شيمي
فني مهندسي مهندسي صنايع- برنامه ريزي و مديريت توليد
فني مهندسي مهندسي صنايع-تحقيق در عمليات و مهندسي سيستم
فني مهندسي مهندسي عمران-سازه
فني مهندسي مهندسي عمران- آب
فني مهندسي مهندسي عمران-خاک
فني مهندسي مهندسي کامپيوتر-معماري کامپوتر
فني مهندسي مهندسي کامپوتر–سيستم هاي نرم افزاري
فني مهندسي مهندسي کامپوتر-هوش مصنوعي
فني مهندسي مهندسي معدن-کليه گرايشها
فني مهندسي مهندسي محيط زيست
فني مهندسي مهندسي متالورژي و مواد-کليه گرايشها
فني مهندسي مهندسي مکانيک-تبديل انرژي
فني مهندسي مهندسي مکانيک-طراحي جامدات
فني مهندسي مهندسي نساجي-تکنولوژي نساجي
فني مهندسي مهندسي نساجي-شيمي نساجي
فني مهندسي مهندسي هسته اي-مهندسي انرژي هسته اي
فني مهندسي مهندسي هسته اي-مهندسي پرتو پزشکي
فني مهندسي مهندسي هوافضا-کليه گرايش ها
کشاورزي آبياري و زهکشي
کشاورزي سازه هاي آبي
کشاورزي مهندسي منابع آب
کشاورزي اقتصاد کشاورزي
کشاورزي علوم باغباني
شاورزي بيماري شناسي گياهي
کشاورزي ترويج و آموزش کشاورزي
کشاورزي توسعه کشاورزي
کشاورزي علوم جنگل ، دکتری جنگلداری
کشاورزي علوم و صنايع چوب
کشاورزي حشره شناسي کشاورزي
کشاورزي خاکشناسي-شيمي و حاصلخيزي خاک
کشاورزي خاکشناسي-پيدايش،رده بندي و ارزيابي خاک
کشاورزي خاک شناسي-فيزيک و حفاظت خاک
کشاورزي زراعت-فيزيولوژي گياهان زراعي
کشاورزي زراعت-اکولوژي کشاورزي
کشاورزي شيلات
کشاورزي محيط زيست ، دکتری محیط زیست برنامه ریزی محیط زیست
کشاورزي علوم و صنايع غذايي
کشاورزي تغذيه دام
کشاورزي اصلاح نژاد دام
کشاورزي مکانيک ماشين هاي کشاورزي
کشاورزي اصلاح نباتات
کشاورزي علوم مرتع،دکتری مرتعداری
کشاورزي علوم و مهندسي آبخيزداري
کشاورزي مکانيزاسون کشاورزي

سوالات آزمون دکتراPHD,ارشدسوالات آزمون دکتری
سوالات آزمون دکتراPHD و ارشد کشاورزی
سوالات آزمون دکتراPHD و ارشد فنی و مهندسی
سوالات آزمون دکتراPHD و ارشد علوم پایه
سوالات آزمون دکتراPHD و ارشد منابع طبیعی
سوالات آزمون دکتراPHDو ارشد  پزشکی
سوالات آزمون دکتراPHD و ارشد  علوم انسانی
سوالات آزمون دکتراPHD و ارشد هنر

تماس با واحد فروش جزوات و منابع پارسه و جزوات اساتید مهم و تاثیر گذاردر کنکور: 
۰۹۳۵۱۶۰۴۹۰۸ 
 بهنام راد تماس و پیامک تقاضا   ۲۴ساعته

مرکز سنجش و آمار جزوات دانشگاهی کشور
مرجع دات کام را بخاطر بسپارید

"کتب دست دوم موسسات"جزوات برتر ارشد و دکتری"

فروشگاه جزوات و منابع پارسه، جزوات اساتید مهم و تاثیر گذاردر کنکور: 
۰۹۳۵۱۶۰۴۹۰۸
  بهنام راد تماس و پیامک تقاضا   ۲۴ساعته

فروش جزوات ارشد،فروش جزوات ارشد پارسه،کارشناسي ارشد پارسه،ارشد ماهان،بسته هاي ارشد ماهان،ماهان عمران،عمران پارسه،آمار پارسه،خريد جزوات ارشد پارسه،سوالات آزمون پارسه،ارشد پارسه عمران،ارشد پارسه مهندسي عمران،ارشد پارسه کامپيوتر،ارشد پارسه آمار،ارشد پارسه مهندسي صنايع،ارشد پارسه مديريت اجرايي،ارشد پارسه مديريت دولتي،پارسه ۱۳۹۰،پارسه ۱۳۸۹،سوالات آزمون پارسه،تست پارسه،سوال پارسه،فروش پارسه،فروشگاه پارسه،کلاسهاي خصوصي کنکور مهندسي عمران.

برچسب ها: فروش جزوات و منابع ارشد، کارشناسي ارشد مهندسي، ارشد کشاورزي، فروش جزوات ارشد، فروش جزوات ارشد پارسه، کارشناسي ارشد پارسه، ارشد ماهان، بسته هاي ارشد ماهان، ماهان عمران، عمران پارسه، آمار پارسه، خريد جزوات ارشد پارسه، سوالات آزمون پارسه، ارشد پارسه عمران، ارشد پارسه مهندسي عمران، ارشد پارسه کامپيوتر، ارشد پارسه آمار، ارشد پارسه مهندسي صنايع، ارشد پارسه مديريت اجرايي، ارشد پارسه مديريت دولتي، پارسه ۱۳۹۰، پارسه ۱۳۸۹، تست پارسه، سوال پارسه، فروش پارسه، فروشگاه پارسه، کلاسهاي خصوصي کنکور مهندسي عمران.
www.kasra105.mihanblog.com
www.kasra105.mihanblog.com


برچسب‌ها: فروشگاه جزوات و منابع پارسه, جزوات اساتید مهم و تاثیر گذاردر کنکور, منابع ارشد پارسه کلیه رشته ها, منابع جزوه های ارشد اساتید طراح سوال
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم آذر ۱۳۸۹ساعت 21:27  توسط ۰۹۳۵۱۶۰۴۹۰۸ بهنام راد تماس و پیامک  | 

بسته‌های کار‌شناسی ارشد پارسه در گروه علوم انسانی

بسته‌های کار‌شناسی ارشد پارسه در گروه علوم انسانی بشرح زیر میباشد:

جزوات ارشد پارسه مجموعه علوم اقتصادی
ارشد پارسه علوم اقتصادی
ارشد پارسه توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی
ارشد پارسه برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی
ارشد پارسه اقتصاد انرژی

جزوات ارشد پارسه مجموعه علوم تربیتی (۱)
ارشد پارسه مدیریت برنامه‌ریزی آموزش عالی
ارشد پارسه تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
ارشد پارسه مدیریت آموزشی
ارشد پارسه برنامه‌ریزی درسی
ارشد پارسه برنامه‌ریزی آموزشی
ارشد پارسه تکنولوژی آموزشی
ارشد پارسه تحقیقات آموزشی
ارشد پارسه آموزش بزرگسالان

جزوات ارشد پارسه مجموعه علوم تربیتی (۲)
ارشد پارسه مشاوره و راهنمایی
ارشد پارسه مشاوره (مدرسه، شغلی، خانواده‌ای، توانبخشی)
ارشد پارسه روان‌شناسی تربیتی
ارشد پارسه روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی

جزوات ارشد پارسه مجموعه زبان انگلیسی
ارشد پارسه آموزش زبان انگلیسی
ارشد پارسه زبان و ادبیات انگلیسی
ارشد پارسه مترجمی زبان انگلیسی

جزوات ارشد پارسه مجموعه روان‌شناسی
ارشد پارسه روان‌شناسی بالینی
ارشد پارسه روان‌شناسی بالینی کودک و نوجوان
ارشد پارسه روان‌شناسی عمومی
ارشد پارسه سنجش و اندازه‌گیری (روانسنجی)

جزوات ارشد پارسه حسابداری
ارشد پارسه حسابداری

جزوات ارشد پارسه مجموعه مدیریت
ارشد پارسه مدیریت بازرگانی
ارشد پارسه مدیریت مالی
ارشد پارسه مدیریت صنعتی
ارشد پارسه مدیریت تکنولوژی
ارشد پارسه مدیریت فناوری اطلاعات
ارشد پارسه مدیریت اجرایی
ارشد پارسه مدیریت MBA
ارشد پارسه مدیریت اجرایی
ارشد پارسه مدیریت امور شهری


 دانلود جزوات ارشد پارسه مجموعه علوم اقتصادی
 دانلود جزوات ارشد پارسه مجموعه علوم تربیتی (۱) 
 دانلود جزوات ارشد پارسه مجموعه علوم تربیتی (۲) 
 دانلود جزوات ارشد پارسه مجموعه زبان انگلیسی
 دانلود جزوات ارشد پارسه مجموعه روان‌شناسی
 دانلود جزوات ارشد پارسه حسابداری
 دانلود جزوات ارشد پارسه مجموعه مدیریت
 دانلود جزوات ارشد پارسه مجموعه زبان انگلیسی
 دانلود جزوات ارشد پارسه مجموعه روان‌شناسی
 دانلود جزوات ارشد پارسه حسابداری
 دانلود جزوات ارشد پارسه مجموعه مدیریت

 

مرکز سنجش و آمار جزوات دانشگاهی کشور
مرجع دات کام را بخاطر بسپارید

"کتب دست دوم موسسات"جزوات برتر ارشد و دکتری"

فروشگاه جزوات و منابع پارسه، جزوات اساتید مهم و تاثیر گذاردر کنکور: 
۰۹۳۵۱۶۰۴۹۰۸
  بهنام راد تماس و پیامک تقاضا   ۲۴ساعته

 

بسته‌های کار‌شناسی ارشد پارسه در گروه علوم انسانی بشرح زیر می‌باشد:

جزوات ارشد پارسه مجموعه علوم اقتصادي
ارشد پارسه علوم اقتصادي
ارشد پارسه توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي
ارشد پارسه برنامه‌ريزي سيستم‌هاي اقتصادي
ارشد پارسه اقتصاد انرژي

جزوات ارشد پارسه مجموعه علوم تربيتي (1)
ارشد پارسه مديريت برنامه‌ريزي آموزش عالي
ارشد پارسه تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش
ارشد پارسه مديريت آموزشي
ارشد پارسه برنامه‌ريزي درسي
ارشد پارسه برنامه‌ريزي آموزشي
ارشد پارسه تكنولوژي آموزشي
ارشد پارسه تحقيقات آموزشي
ارشد پارسه آموزش بزرگسالان

جزوات ارشد پارسه مجموعه علوم تربيتي (2)
ارشد پارسه مشاوره و راهنمايي
ارشد پارسه مشاوره (مدرسه،شغلي،خانواده‌اي،توانبخشي)
ارشد پارسه روانشناسي تربيتي
ارشد پارسه روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي

جزوات ارشد پارسه مجموعه زبان انگليسي
ارشد پارسه آموزش زبان انگليسي
ارشد پارسه زبان و ادبيات انگليسي
ارشد پارسه مترجمي زبان انگليسي

جزوات ارشد پارسه مجموعه روانشناسي
ارشد پارسه روانشناسي باليني
ارشد پارسه روانشناسي باليني كودك و نوجوان
ارشد پارسه روانشناسي عمومي
ارشد پارسه سنجش و اندازه‌گيري(روانسنجي)

جزوات ارشد پارسه حسابداري
ارشد پارسه حسابداري

جزوات ارشد پارسه مجموعه مديريت
ارشد پارسه مديريت بازرگاني
ارشد پارسه مديريت مالي
ارشد پارسه مديريت صنعتي
ارشد پارسه مديريت تكنولوژي
ارشد پارسه مديريت فناوري اطلاعات
ارشد پارسه مديريت اجرايي
ارشد پارسه مديريت MBA
ارشد پارسه مديريت اجرايي
ارشد پارسه مديريت امور شهري


برچسب‌ها: ارشد پارسه در گروه علوم انسانی, ارشد پارسه مدیریت, بسته‌های کار‌شناسی ارشد پارسه
+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم بهمن ۱۳۹۰ساعت 4:30  توسط ۰۹۳۵۱۶۰۴۹۰۸ بهنام راد تماس و پیامک  | 

خريدار جزوات دست دوم موسسات

خرید جزوات کنکور کارشناسی ارشد
خريدار جزوات دست دوم ( ارشد - پارسه , سنجش تكميلي, مدرسان شريف , سنجش و دانش, بسته اموزشی موسسات خصوصی و... )

جزوات دست دوم جديد شما در مقطع كارداني به كارشناسي و كارشناسي ارشد و دکتری ( موسسه آموزش عالی آزاد پارسه, سنجش تكميلي, مدرسان شريف , سنجش و دانش, ماهان, بسته اموزشی موسسات خصوصی و... ) را خريداريم
با قیمتی مناسب بسته های کارشناسی ارشد شما را میخریم

خریدار آزمونهای آزمایشی موسسات آموزشی خصوصی و دولتی با قیمتی مناسب
آزمونهای آزمایشی (موسسه آموزش عالی آزاد پارسه, سنجش تكميلي, مدرسان شريف , سنجش و دانش, ماهان, بسته اموزشی موسسات خصوصی, نصیر,...)

در صورت داشتن جزوات تماس بگیرید
قیمت : بسته به رشته و گرایشها قیمت خرید ما فرق میکند
جزئیات بیشتر: تماس با مدیر سایت  ۰۹۳۵۱۶۰۴۹۰۸


فروش جزوات ارشد:
فروش جزوات کنکور کارشناسی ارشد بصورت دست دوم
NO Copy

قابل توجه دانشجویان:
دانشجویان عزیز سری کامل جزوات موسسات در مقاطع کاردانی به کارشناسی و کارشناسی ارشد بصورت دست دوم در اکثر رشته ها با قیمت بسیار پائین تر از قیمت موسسه به فروش میرسد.
جزوات (کتب پارسه و موسسات دیگر) بصورت کتب دست دوم میباشند.

قیمت : بسته به قیمت خرید (قیمت خرید+10%=قیمت خرید بسته توسط شما)
جزئیات بیشتر: تماس با مدیر سایت  ۰۹۳۵۱۶۰۴۹۰۸


برچسب‌ها: جزوات دست دوم موسسات, پارسه, سنجش تكميلي, مدرسان شريف
+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم بهمن ۱۳۹۰ساعت 4:29  توسط ۰۹۳۵۱۶۰۴۹۰۸ بهنام راد تماس و پیامک  | 

فروش جزوات دکتری

سوالات آزمون دکتراPHD,ارشدسوالات آزمون دکتری
سوالات آزمون دکتراPHD و ارشد کشاورزی
سوالات آزمون دکتراPHD و ارشد فنی و مهندسی
سوالات آزمون دکتراPHD و ارشد علوم پایه
سوالات آزمون دکتراPHD و ارشد منابع طبیعی
سوالات آزمون دکتراPHDو ارشد  پزشکی
سوالات آزمون دکتراPHD و ارشد  علوم انسانی
سوالات آزمون دکتراPHD و ارشد هنر
سوالات آزمون دکتراPHD و ارشد سایر رشته ها
ارسال با پست پیشتازاز طریق شبکه پست

تماس با واحد فروش جزوات و منابع پارسه و جزوات اساتید مهم و تاثیر گذاردر کنکور: 
۰۹۳۵۱۶۰۴۹۰۸ 
 بهنام راد تماس و پیامک تقاضا   ۲۴ساعته

مرکز سنجش و آمار جزوات دانشگاهی کشور
مرجع دات کام را بخاطر بسپارید

"کتب دست دوم موسسات"جزوات برتر ارشد و دکتری"

فروشگاه جزوات و منابع پارسه، جزوات اساتید مهم و تاثیر گذاردر کنکور: 
۰۹۳۵۱۶۰۴۹۰۸
  بهنام راد تماس و پیامک تقاضا   ۲۴ساعته

فروش جزوات ارشد،فروش جزوات ارشد پارسه،کارشناسي ارشد پارسه،ارشد ماهان،بسته هاي ارشد ماهان،ماهان عمران،عمران پارسه،آمار پارسه،خريد جزوات ارشد پارسه،سوالات آزمون پارسه،ارشد پارسه عمران،ارشد پارسه مهندسي عمران،ارشد پارسه کامپيوتر،ارشد پارسه آمار،ارشد پارسه مهندسي صنايع،ارشد پارسه مديريت اجرايي،ارشد پارسه مديريت دولتي،پارسه ۱۳۹۰،پارسه ۱۳۸۹،سوالات آزمون پارسه،تست پارسه،سوال پارسه،فروش پارسه،فروشگاه پارسه،کلاسهاي خصوصي کنکور مهندسي عمران.

برچسب ها: فروش جزوات و منابع ارشد، کارشناسي ارشد مهندسي، ارشد کشاورزي، فروش جزوات ارشد، فروش جزوات ارشد پارسه، کارشناسي ارشد پارسه، ارشد ماهان، بسته هاي ارشد ماهان، ماهان عمران، عمران پارسه، آمار پارسه، خريد جزوات ارشد پارسه، سوالات آزمون پارسه، ارشد پارسه عمران، ارشد پارسه مهندسي عمران، ارشد پارسه کامپيوتر، ارشد پارسه آمار، ارشد پارسه مهندسي صنايع، ارشد پارسه مديريت اجرايي، ارشد پارسه مديريت دولتي، پارسه ۱۳۹۰، پارسه ۱۳۹۱ - تست پارسه، سوال پارسه، فروش پارسه، فروشگاه پارسه، کلاسهاي خصوصي کنکور مهندسي عمران.


برچسب‌ها: فروش جزوات دکتری, فروش پارسه, فروشگاه پارسه, کلاسهاي خصوصي کنکور مهندسي عمران
+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 20:48  توسط ۰۹۳۵۱۶۰۴۹۰۸ بهنام راد تماس و پیامک  | 

فروش جزوات پارسه کارشناسی ارشد

فروش جزوات و منابع پارسه,جزوه های ارشد پارسه,کتابهای پارسه,فروش ارشد پارسه,خرید جزوات ارشد پارسه,جزوه تحلیل,جزوه مقاومت.
منابع ارشد پارسه مهندسي عمران
منابع ارشد پارسه کامپيوتر
منابع ارشد پارسه آمار
منابع ارشد پارسه مهندسي صنايع
منابع ارشد پارسه مکانيک
منابع ارشد پارسه علوم تربيتي 2
منابع ارشد پارسه برق کليه رشته ها
منابع ارشد پارسه رياضي
منابع ارشد پارسه شيمي
منابع ارشد پارسه مديريت اجرايي
منابع ارشد پارسه اقتصاد
منابع ارشد پارسه ژئوفيزيک
منابع ارشد پارسه حسابداري
منابع ارشد پارسه مديريت بازرگاني
منابع ارشد پارسه مديريت دولتي
کلاسهاي خصوصي کنکوري مهندسي عمران درس تحليل سازه ها۱و۲-مکانيک خاک اساتيد پارسه ساسان امير افشاري و دکتري تحملي
منايع ارشد کليه رشته ها جزوات+کتب+تست آزمونها+نکات ....


منابع آزمون کارشناسي ارشد زراعت،خرید جزوات ارشد زراعت                                       
2-منابع آزمون کارشناسي ارشد علوم و تکنولوژي بذر                
3-منابع آزمون کارشناسي ارشد علف هاي هرز          
4-منابع آزمون کارشناسي ارشد بيوتکنولوژي کشاورزي
5-منابع آزمون کارشناسي ارشد اصلاح نباتات  
6-منابع آزمون کارشناسي ارشد باغباني،فروش جزوات ارشد باغبانی،منابع ارشد باغبانی
7-منابع آزمون کارشناسي ارشد علوم دامي                   
8-منابع آزمون کارشناسي ارشد بيماري هاي گياهي                  
9-منابع آزمون کارشناسي ارشد حشره شناسي کشاورزي
10-منابع آزمون کارشناسي ارشد صنايع غذايي            
11-منابع آزمون کارشناسي ارشد آبياري-سازه هاي آبي    
12-منابع آزمون کارشناسي ارشد آبياري-منابع آب               
13-منابع آزمون کارشناسي ارشد آبياري-زهکشي        
15-منابع آزمون کارشناسي ارشد هواشناسي کشاورزي  
16-منابع کارشناسي ارشد مکانيک ماشين هاي کشاورزي 
17-منابع  ارشد مکانيزاسيون ماشين هاي کشاورزي       
18-منابع کارشناسي ارشد خاک شناسي                                 
19-منابع کارشناسي ارشد اگرو اکولوژي (کشاورزي اکولوژيک)                
20-منابع کارشناسي ارشد اقتصاد کشاورزي                     
21-منابع کارشناسي ارشد مديريت کشاورزي                     
22-منابع آزمون کارشناسي ارشد  منابع طبيعي-محيط زيست     
23-منابع آزمون کارشناسي ارشد شيلات                      
24-منابع آزمون کارشناسي ارشد بيابان زدايي                         
25-منابع ازمون کارشناسي ارشد مرتع داري،منابع ارشد مرتعداری،جزوات ارشد مرتعداری 
26-منابع آزمون کارشناسي ارشد ترويج و آموزش کشاورزي
27-منابع آزمون کارشناسي ارشد توسعه روستايي
28 -منابع آزمون کارشناسي ارشد آبخيز داري
29 -منابع آزمون کارشناسي ارشد مديريت مناطق بياباني   
30-منابع آزمون کارشناسي ارشدجنگلداري 
31-منابع آزمون کارشناسي ارشد توليدات گياهي-اصلاح گياهان
32-منابع آزمون کارشناسي ارشد توليدات گياهي-توليد محصولات باغي
33-منابع آزمون کارشناسي ارشد صنايع چوب و و فرآوري هاي چند سازه چوب
34-منابع آزمون کارشناسي ارشد حفاظت و اصلاح چوب،بيولوژي و حفاظت چوب
35- منابع آزمون کارشناسي ارشد صنايع خمير و کاغذ

فني مهندسي مهندسي انرژي
فني مهندسي مهندسي برق- الکترونيک
فني مهندسي مهندسي برق- قدرت
فني مهندسي مهندسي برق-کنترل وسيستم
فني مهندسي مهندسي برق-مخابرات
فني مهندسي مهندسي پزشکي-بيوالکتريک
فني مهندسي مهندسي پزشکي-بيو مکانيک
فني مهندسي مهندسي پزشکي-بيو مواد
فني مهندسي مهندسي شيمي
فني مهندسي مهندسي صنايع- برنامه ريزي و مديريت توليد
فني مهندسي مهندسي صنايع-تحقيق در عمليات و مهندسي سيستم
فني مهندسي مهندسي عمران-سازه
فني مهندسي مهندسي عمران- آب
فني مهندسي مهندسي عمران-خاک
فني مهندسي مهندسي کامپيوتر-معماري کامپوتر
فني مهندسي مهندسي کامپوتر–سيستم هاي نرم افزاري
فني مهندسي مهندسي کامپوتر-هوش مصنوعي
فني مهندسي مهندسي معدن-کليه گرايشها
فني مهندسي مهندسي محيط زيست
فني مهندسي مهندسي متالورژي و مواد-کليه گرايشها
فني مهندسي مهندسي مکانيک-تبديل انرژي
فني مهندسي مهندسي مکانيک-طراحي جامدات
فني مهندسي مهندسي نساجي-تکنولوژي نساجي
فني مهندسي مهندسي نساجي-شيمي نساجي
فني مهندسي مهندسي هسته اي-مهندسي انرژي هسته اي
فني مهندسي مهندسي هسته اي-مهندسي پرتو پزشکي
فني مهندسي مهندسي هوافضا-کليه گرايش ها
کشاورزي آبياري و زهکشي
کشاورزي سازه هاي آبي
کشاورزي مهندسي منابع آب
کشاورزي اقتصاد کشاورزي
کشاورزي علوم باغباني
شاورزي بيماري شناسي گياهي
کشاورزي ترويج و آموزش کشاورزي
کشاورزي توسعه کشاورزي
کشاورزي علوم جنگل ، دکتری جنگلداری
کشاورزي علوم و صنايع چوب
کشاورزي حشره شناسي کشاورزي
کشاورزي خاکشناسي-شيمي و حاصلخيزي خاک
کشاورزي خاکشناسي-پيدايش،رده بندي و ارزيابي خاک
کشاورزي خاک شناسي-فيزيک و حفاظت خاک
کشاورزي زراعت-فيزيولوژي گياهان زراعي
کشاورزي زراعت-اکولوژي کشاورزي
کشاورزي شيلات
کشاورزي محيط زيست ، دکتری محیط زیست برنامه ریزی محیط زیست
کشاورزي علوم و صنايع غذايي
کشاورزي تغذيه دام
کشاورزي اصلاح نژاد دام
کشاورزي مکانيک ماشين هاي کشاورزي
کشاورزي اصلاح نباتات
کشاورزي علوم مرتع،دکتری مرتعداری
کشاورزي علوم و مهندسي آبخيزداري
کشاورزي مکانيزاسون کشاورزي

تماس با واحد فروش جزوات و منابع پارسه و جزوات اساتید مهم و تاثیر گذاردر کنکور: 
۰۹۳۵۱۶۰۴۹۰۸ 
 بهنام راد تماس و پیامک تقاضا   ۲۴ساعته

مرکز سنجش و آمار جزوات دانشگاهی کشور
مرجع دات کام را بخاطر بسپارید

"کتب دست دوم موسسات"جزوات برتر ارشد و دکتری"

فروشگاه جزوات و منابع پارسه، جزوات اساتید مهم و تاثیر گذاردر کنکور: 
۰۹۳۵۱۶۰۴۹۰۸
  بهنام راد تماس و پیامک تقاضا   ۲۴ساعته


برچسب‌ها: فروش جزوات پارسه کارشناسی ارشد, منابع ارشد پارسه اقتصاد, منابع ارشد پارسه عمران, منابع ارشد پارسه زراعت
+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 20:46  توسط ۰۹۳۵۱۶۰۴۹۰۸ بهنام راد تماس و پیامک  | 

منابع وسوالات دکتری کلیه رشته ها

سوالات آزمون دکتراPHD,ارشدسوالات آزمون دکتری
سوالات آزمون دکتراPHD و ارشد کشاورزی
سوالات آزمون دکتراPHD و ارشد فنی و مهندسی
سوالات آزمون دکتراPHD و ارشد علوم پایه
سوالات آزمون دکتراPHD و ارشد منابع طبیعی
سوالات آزمون دکتراPHDو ارشد  پزشکی
سوالات آزمون دکتراPHD و ارشد  علوم انسانی
سوالات آزمون دکتراPHD و ارشد هنر
سوالات آزمون دکتراPHD و ارشد سایر رشته ها
ارسال با پست پیشتازاز طریق شبکه پست

فروش جزوات ارشد ،فروش جزوات ارشد پارسه، کارشناسي ارشد پارسه،ارشد ماهان،بسته هاي ارشد ماهان،ماهان عمران،عمران پارسه،آمار پارسه،خريد جزوات ارشد پارسه،سوالات آزمون پارسه،ارشد پارسه عمران،ارشد پارسه مهندسي عمران،ارشد پارسه کامپيوتر،ارشد پارسه آمار،ارشد پارسه مهندسي صنايع،ارشد پارسه مديريت اجرايي،ارشد پارسه مديريت دولتي،پارسه ۱۳۹۰،پارسه ۱۳۸۹،سوالات آزمون پارسه،تست پارسه،سوال پارسه،فروش پارسه،فروشگاه پارسه،کلاسهاي خصوصي کنکور مهندسي عمران.

برچسب ها: فروش جزوات و منابع ارشد، کارشناسي ارشد مهندسي، ارشد کشاورزي، فروش جزوات ارشد، فروش جزوات ارشد پارسه، کارشناسي ارشد پارسه، ارشد ماهان، بسته هاي ارشد ماهان، ماهان عمران، عمران پارسه، آمار پارسه، خريد جزوات ارشد پارسه، سوالات آزمون پارسه، ارشد پارسه عمران، ارشد پارسه مهندسي عمران، ارشد پارسه کامپيوتر، ارشد پارسه آمار، ارشد پارسه مهندسي صنايع، ارشد پارسه مديريت اجرايي، ارشد پارسه مديريت دولتي، پارسه ۱۳۹۰، پارسه ۱۳۸۹، تست پارسه، سوال پارسه، فروش پارسه، فروشگاه پارسه، کلاسهاي خصوصي کنکور مهندسي عمران

تماس با واحد فروش جزوات و منابع پارسه و جزوات اساتید مهم و تاثیر گذاردر کنکور: 
۰۹۳۵۱۶۰۴۹۰۸ 
 بهنام راد تماس و پیامک تقاضا   ۲۴ساعته

مرکز سنجش و آمار جزوات دانشگاهی کشور
مرجع دات کام را بخاطر بسپارید

"کتب دست دوم موسسات"جزوات برتر ارشد و دکتری"

فروشگاه جزوات و منابع پارسه، جزوات اساتید مهم و تاثیر گذاردر کنکور: 
۰۹۳۵۱۶۰۴۹۰۸
  بهنام راد تماس و پیامک تقاضا   ۲۴ساعته


برچسب‌ها: منابع وسوالات دکتری, سوالات آزمون دکترا, PHD, فروش جزوات ارشد, فروش جزوات ارشد پارسه
+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 5:25  توسط ۰۹۳۵۱۶۰۴۹۰۸ بهنام راد تماس و پیامک  | 

نحوه خرید جزوات کارشناسی ارشد

فروش جزوات ارشد،فروش جزوات ارشد پارسه،کارشناسي ارشد پارسه،ارشد ماهان،بسته هاي ارشد ماهان،ماهان عمران،عمران پارسه،آمار پارسه،خريد جزوات ارشد پارسه،سوالات آزمون پارسه،ارشد پارسه عمران،ارشد پارسه مهندسي عمران،ارشد پارسه کامپيوتر،ارشد پارسه آمار،ارشد پارسه مهندسي صنايع،ارشد پارسه مديريت اجرايي،ارشد پارسه مديريت دولتي،پارسه ۱۳۹۰،پارسه ۱۳۸۹،سوالات آزمون پارسه،تست پارسه،سوال پارسه،فروش پارسه،فروشگاه پارسه،کلاسهاي خصوصي کنکور مهندسي عمران.

برچسب ها: فروش جزوات و منابع ارشد، کارشناسي ارشد مهندسي، ارشد کشاورزي، فروش جزوات ارشد، فروش جزوات ارشد پارسه، کارشناسي ارشد پارسه، ارشد ماهان، بسته هاي ارشد ماهان، ماهان عمران، عمران پارسه، آمار پارسه، خريد جزوات ارشد پارسه، سوالات آزمون پارسه، ارشد پارسه عمران، ارشد پارسه مهندسي عمران، ارشد پارسه کامپيوتر، ارشد پارسه آمار، ارشد پارسه مهندسي صنايع، ارشد پارسه مديريت اجرايي، ارشد پارسه مديريت دولتي، پارسه ۱۳۹۰، پارسه ۱۳۸۹، تست پارسه، سوال پارسه، فروش پارسه، فروشگاه پارسه، کلاسهاي خصوصي کنکور مهندسي عمران

تماس با واحد فروش جزوات و منابع پارسه و جزوات اساتید مهم و تاثیر گذاردر کنکور: 
۰۹۳۵۱۶۰۴۹۰۸ 
 بهنام راد تماس و پیامک تقاضا   ۲۴ساعته

مرکز سنجش و آمار جزوات دانشگاهی کشور
مرجع دات کام را بخاطر بسپارید

"کتب دست دوم موسسات"جزوات برتر ارشد و دکتری"

فروشگاه جزوات و منابع پارسه، جزوات اساتید مهم و تاثیر گذاردر کنکور: 
۰۹۳۵۱۶۰۴۹۰۸
  بهنام راد تماس و پیامک تقاضا   ۲۴ساعته


برچسب‌ها: نحوه خرید جزوات کارشناسی ارشد, فروش جزوات و منابع ارشد, کارشناسي ارشد مهندسي
+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 5:17  توسط ۰۹۳۵۱۶۰۴۹۰۸ بهنام راد تماس و پیامک  | 

مطالب قدیمی‌تر